Minhjartskola.se är resultatet av ett samarbete mellan läkemedelsföretaget Pfizer, Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund genom länsföreningarna i Värmland och Västra Götaland samt representanter inom svensk hjärtsjukvård. Vi har tillsammans skapat en interaktiv webbaserad utbildning inom hjärt-kärlsjukdom. Utbildningsinnehållet är granskat av medicinskt ansvarig på Pfizer.

Utbildningen riktar sig till dig som själv haft en hjärt-kärlhändelse men också till närstående eller andra personer som har funderingar kring hjärt-kärlsjukdom, riskfaktorer och värdet av livsstilsförändringar. Utbildningen är ett bra komplement till den information och utbildning som sjukvården i övrigt erbjuder.

Klicka på pilarna eller bilderna och läs mer om innehållet i varje del av utbildningen. Starta utbildningen genom att klicka på knappen längst ner.

  • Utbildningsmodul 1
  • Utbildningsmodul 2
  • Utbildningsmodul 3
  • Utbildningsmodul 4
Utbildningsmodul 1

Den här första delen av utbildningen fokuserar på hjärt-kärlsjukdom, hur vanligt förekommande det är och vilka riskfaktorer som ligger bakom. Visste du t.ex. att man kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom med upp till 80%. 

Du får en förklaring av begreppen blodfetter, kolesterol och blodsocker samt hur dessa faktorer påverkar det som kallas åderförkalkning (ateroskleros). Du får också veta vilka målvärden sjukvården tittar på. Känner du förresten till hur just dina värden ligger till?

Utbildningsmodul 2

Den andra delen av utbildningen handlar om hur du kan ta tag i de riskfaktorer som tagits upp i den första delen av utbildningen. Att ändra delar av sin livsstil kan vara en utmaning men för mycket gott med sig.

Hjärt-kärlsjukdom är en livsstilsrelaterad sjukdom. Du får därför tips inom områden som kost och motion. Visste du t.ex. att fysiskt aktiva personer löper hälften så stor risk att dö av hjärt-kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga?
Utbildningsmodul 3

I den tredje delen av av utbildningen lär du dig mer om behandling. Varför är det viktigt att ta sina läkemedel, vad syftar de till? Vilken nytta gör de och vad kan du förvänta dig av en viss typ av behandling. Utbildningen berör också annan behandling. Vad är t.ex. ballongvidgning (PCI) och bypass-operation?

Hjärt- och kärlsjukdomar måste ofta behandlas med hjälp av läkemedel. Ofta sker detta i kombination med  rehabilitering och medvetna livsstilsförändringar. Här får du lära dig mer om olika läkemedelsgrupper och andra behandlingsalternativ.

Utbildningsmodul 4

Den sista delen av utbildningen tar upp en av de viktigaste aspekterna inom området Hjärt-kärlsjukdom, behovet av stöd ifrån anhöriga, den närmaste familjen och vännerna. Det finns ett stort värde av att göra förändringar tillsammans.

Som anhörig finns ett värde i att ta del av hela utbildningen,  framförallt denna sista utbildningsmodul. Här berörs sociala, praktiska och ekonomiska frågor i samband med en hjärt-kärlhändelse. Här får ni förhoppningsvis svar på en hel del frågetecken eller tips på vart ni kan vända er.